İsminiz dahil tüm mülklerin tek sahibi yüce Allah'tır.

Yasal koşullar
Bu web sayfası uluslararası hukuk kurallarına uygun bir şekilde yayın yapmaktadır.

Benzer şekilde ülkemiz tüm yasal prosedürlerinin yanı sıra özellikle Ya Malük-ül Mülk kitabı TC. Kültür Bakanlığına kayıtlı ve tescillidir.

Bu web sitesi ve içeriği Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları çerçevesinde yasal korunma altındadır.

Konusu dahil, şekli veya ana teması veya anlamı vb. bütün ana/detay içeriğiyle ilgili konular hiç bir şekilde benzeri dahi izinsiz asla yayınlanamaz.